Vaatamine: Volikogu istung Otsi
 Reg nr: 
1-2/12
 Reg kuupäev: 
11.12.2020
 Pealkiri: 
Vallavolikogu 17.12.2020 istungi päevakord
 Päevakord: 
 Fail(id): 
 Fail(id): 
 
Piirangud
Avalik
 Vallavolikogu määrus (2)  
Eelnõu nr Reg nr Reg kuupäev Jõustumise kuupäev Pealkiri Fail(id) Fail seletuskiri Lisad * Allkirjastaja
2020-12-01 1-1.2/1 21.01.2021 Kiili valla 2021. aasta eelarve vastuvõtmine Kiili_valla_2021_aasta_eelarve_vastuvotmine_.asice (118.5KB) 
2021_aasta_eelarve_seletuskiri.pdf (405.9KB)  Kiili valla 2021. aasta eelarve Merje Einmann
2020-12-02 1-1.2/2 Kiili valla põhimäärus Kiili_valla_pohimaarus_.asice (120.3KB) 
Seletuskiri.pdf (130.4KB)  Merje Einmann
 Vallavolikogu otsus (3)  
Staatus Eelnõu nr Reg nr Reg kuupäev Dokumendi pealkiri Fail(id)avalik Kehtiv redaktsioon (avalik) * Allkirjastaja
vastu võetud 2020-12-03 1-1.3/23 17.12.2020 Kangru alevikus Viirpuu tn 1 ja Viirpuu tn 3 detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikustamise korraldamine Viirpuu_1_ja_3_dp_vastuvotmine.asice 
  Merje Einmann
vastu võetud 2020-12-04 1-1.3/24 17.12.2020 Tiitli Aastate tegu andmine Tiitli_Aastate_tegu_andmine.asice 
  Merje Einmann
vastu võetud 2020-12-05 1-1.3/25 17.12.2020 Vallavanema premeerimine _Vallavanema_premeerimine_.asice 
  Merje Einmann