Webdesktop dokumendihalduse koduleht
Dokumendiregistri abiinfoDokumendiregistri versiooni info
Akt
Avalikud väljapanekud ja arutelud
Ehitusjärelevalve ettekirjutus
Hankedokumendid
Heakorraalane ettekirjutus
Istungi päevakord
    Hariduse-, kultuuri, sotsiaal-ja külaelukomisjoni koosoleku päevakord
    Heakorra-ja keskkonnakomisjoni koosoleku päevakord
    Majandus-ja arengukomisjoni koosoleku päevakord
    Revisjonikomisjoni koosoleku päevakord
    Vallavalitsuse istungi päevakord
    Volikogu istung
Jäätmekäitlusalane ettekirjutus
Kaevetööde luba
Keskkonnaalane ettekirjutus
Kirjavahetus
    Saabunud dokument
    Väljasaadetav dokument
Lepingud
Lepingud(KVN)
Maa erastamise leping
Majanduslike huvide deklaratsioon
Määrus
    Vallavalitsuse määrus
    Vallavolikogu määrus
Planeeringud
Planeeringute teated
Protokoll
    Hankekomisjoni protokoll
    Protokoll (eelarve-ja majanduskomisjon)
    Protokoll (hariduse-, kultuuri, sotsiaal-ja külaelukomisjon)
    Protokoll (heakorra-ja keskkonnakomisjon)
    Protokoll (majandus-ja arengukomisjon)
    Protokoll(revisjonikomisjon)
    Valitsuse protokoll
    Vallavolikogu protokoll
    Volikogu ajutiste komisjonide protokollid
Raieluba
Valimiskomisjoni otsus
Vallavalitsuse korraldus
Vallavanema personalialane käskkiri
Vallavanema üldkäskkiri
Vallavolikogu otsus
Meie dokumendiregistrist dokumendiotsingul palun vajutage otsitavale 
dokumendiliigile,  misjärel avaneb otsinguvorm kriteeriumide 
määratlemiseks vajaliku dokumendi leidmiseks ja peale otsinguks 
teadaolevate parameetrite sisestamist vajutage klahvile Otsi. 

Dokumendi andmeid määratlemata ja klahvile Otsi vajutades, avaneb nimekiri 
kogu valitud liigi dokumentidest registreerimise kuupäeva järgi kahanevalt 
(uuemad dokumendid on eespool). 

Klahvile otsi vajutades kuvatakse kas konkreetse dokumendi 
registreerimisandmed või nimekiri valitud dokumendiliigi 
registreerimisandmetega. 

Valitud dokumendi andmetele vajutades näidatakse selle dokumendi 
põhiandmeid  Kui dokumendile ei ole kehtestatud juurdepääsupiirangut, on 
põhiandmetele lisatud fail, mille sisu saab vaadata faili nimele 
vajutades.
Dokumenti on võimalik otsida ka tekstipõhiselt, sisestades lehe ülaserva 
otsinguväljale otsitava märksõna